Kolonoskopija je dijagnostička metoda koja služi za pregled čitavog debelog crijeva, a prema potrebi, i završnog dijela tankog crijeva. Preporučuje se pacijentima s naglo nastalom promjenom u pražnjenju crijeva, zatvorom koji se izmjenjuju s proljevima, pri pojavi krvi u ili nakon stolice, u osoba starijih od pedeset godina s pozitivnom obiteljskom anamnezom na rak debelog crijeva ili polipe debelog crijeve, neobjašnjivim bolovima u trbuhu.

Endoskopske pretrage neki pacijenti podnose bez problema, ma da je za neke pacijente jako stresno i teško. Neki imaju nizak prag boli, neki ne žele osjetiti nikakvu nelagodu pa se odlučuju na endoskopske pretrage u anesteziji.

KOLONOSKOPIJA POD ANESTEZIJOM

Kolonoskopija pod anestezijom je siguran rutinski zahvat. Mišljenje o anesteziji daje specijalist anesteziolog. Kratkotrajna intravenozna anestezija – privremeni gubitak svijesti , praćen neosjetljivošću na bol i opuštanjem mišića. Tijekom anestezije prati se srčana aktivnost, koncentracija kisika u krvi i krvni tlak. Cijeli postupak nadzire liječnik anesteziolog.

Što treba znati prije kolonoskopije?

  • Ukoliko uzimate preparate željeza potrebno ih je izostaviti pet dana prije pretrage
  • Pri dogovoru za pregled potrebno je navesti terapiju koju uzimate ( naglasak na lijekove koji spriječavaju zgrušavanje krvi i lijekove za liječenje šećerne bolesti)

Priprema za kolonoskopiju u popodnevnom terminu

  • Pet dana prije pretrage jesti lako probavljivu hranu bez ostataka
  • Večer prije pregleda, između 19-20 sati, uzeti prvu dozu MOVIPREPA. Nastaviti s konzumacijom tekućine (1-2 litre) do spavanja
  • Na dan pregleda uzeti drugu dozu MOVIPREPA pet sati prije predviđene pretrage (npr ako je pacijent naručen na pretragu u 16 sati drugu dozu je potrebno uzeti između 11-12 sati). Nakon toga nemojte više ništa uzimati na usta.