Opseg gastroenteroloških usluga:

 • Specijalistički pregled
  • klinički pregled gastroenterologa
  • uzimanje anamneze
  • postavljenje dijagnoze i terapije
 • Ultrazvuk abdomena color Doppler
 • Izdisajni test na Helycobacter Pylori

Liječnički tim

Zvonimir Matas, dr.med.

 • spec.interne medicine
 • gastroenterolog

Anja Vranješ, dr.med.

 • spec.interne medicine
 • gastroenterolog