Opseg kardioloških pretraga i usluga:

 • Specijalistički pregled -pregled kardiologa, koji na temelju anamneze, kliničkog pregleda, te niže navedenih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.
 • Elektrokardiogram (EKG) -pretraga, koja omogućava osnovnu procjenu stanja koronarne cirkulacije,kvalitete srčanog mišića i eventualnih poremećaja srčanog ritma.
 • Ultrazvuk srca s color-Dopplerom, tzv.Ehokardiografija -omogućava dijagnostiku bolesti srčanog mišića, zalistaka, srčane ovojnice, aorte, te otkriva eventualne prirođene srčane greške.
 • Ergometrija -biciklergomerijsko testiranje srca je test opterećenja na biciklu uz praćenje srčanog rada pomoću kojeg se može potvrditi sumnja na anginu pectoris,pojava poremećaja ritma, (aritmija), kretanje arterijskog tlaka i procjena funkcionalne sposobnosti srca, te otkriva eventualna početna funkcionalna slabost srca.
 • Holter EKG-a – kontinuirano 24-satno snimanje EKG-a s detaljnom analizom srčanog ritma i ishemijskih promjena u sklopu angine pektoris.
 • Holter arterijskog tlaka -kontinuirano 24-satno praćenje kretanja arterijskog tlaka, radi pravilnog odabira adekvatne terapije lijekovima.
 • «Event-loop rekorder», tzv. «Heartwatch»- snimanje rada srca i eventualnih poremećaja ritma (aritmija), uređajem kojeg pacijent nosi kao narukvicu-sat i sam aktivira aparat tijekom tegoba.
 • Aritmija «loop-rekorder» tzv. «KING of HEARTS Express»,sa značajno dužom memorijom kod snimanja,a bolesnik ga također sam aktivira tijekom tegoba i može aparat imati kod sebe 7-8 dana, Kod oba tipa uređaja snimljeni se nalaz može poslati i telefonom.
 • Transezofagealna elektrostmulacija srca,(TEAS).Testiranje na aritmije i eventualno izazivanje aritmija od kojih bolesnik pati,što je neobično važno za bolju definiciju i liječenje poremećaja ritma. Izvodi se eleganto i bezbolno, uređajem za stimulaciju srca putem vrlo tanke elektrode plasirane u jednjak.
 • Kontrole elektrostimulatora srca (pacemakera) i implantiranih defibrilatora (ICD).
 • Spirometrija – (analiza funkcije pluća).

Pacijenti se mogu naručiti na koronarografiju i po potrebi «širenje» srčanih krvnih žila s ugradnjom tzv. «stentova», zatim za implantaciju elektrostimulatora srca (pace-makera) ili defibrilatora srca –ICD ili pak za zamjenu već od ranije implantiranih i iscrpljenih uređaja.

Prim.Doc.dr.sc. Albino JOVIĆ

 • FESC,specijalist interne medicine i kardiologije

Zorislav Šušak dr.med.

 • specijalist interne medicine i kardiologije