Opseg kardioloških pretraga i usluga:

 • Specijalistički pregled -pregled kardiologa, koji na temelju anamneze, kliničkog pregleda, te niže navedenih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.
 • Elektrokardiogram (EKG) -pretraga, koja omogućava osnovnu procjenu stanja koronarne cirkulacije,kvalitete srčanog mišića i eventualnih poremećaja srčanog ritma.
 • Ultrazvuk srca s color-Dopplerom, tzv.Ehokardiografija -omogućava dijagnostiku bolesti srčanog mišića, zalistaka, srčane ovojnice, aorte, te otkriva eventualne prirođene srčane greške.
 • Ergometrija -biciklergomerijsko testiranje srca je test opterećenja na biciklu uz praćenje srčanog rada pomoću kojeg se može potvrditi sumnja na anginu pectoris,pojava poremećaja ritma, (aritmija), kretanje arterijskog tlaka i procjena funkcionalne sposobnosti srca, te otkriva eventualna početna funkcionalna slabost srca.
 • Holter EKG-a – kontinuirano 24-satno snimanje EKG-a s detaljnom analizom srčanog ritma i ishemijskih promjena u sklopu angine pektoris.
 • Holter arterijskog tlaka -kontinuirano 24-satno praćenje kretanja arterijskog tlaka, radi pravilnog odabira adekvatne terapije lijekovima.
 • Kontrole elektrostimulatora srca (pacemakera) i implantiranih defibrilatora (ICD).
 • Spirometrija – (analiza funkcije pluća).

Liječnički tim

Prim.Doc.dr.sc. Albino Jović

 • FESC,specijalist interne medicine i kardiologije

Zorislav Šušak dr.med.

 • specijalist interne medicine i kardiologije

Marin Bištirlić, dr. med.

 • specijalist interne medicine i kardiologije