Elektrofiziologija je grana kardiologije koja se bavi poremaćajima srčanog ritma (bradikardija-spori rad srca, ekstrasistola -pojedinačno preskakivanje srca, tahikardija-ubrzani rad srca).

Neinvazivne metode kojima se dijagnosticiraju poremećaji ritma su standardni EKG i kontinuirano snimanje EKG-a ( 24 satni HOLTER EKG).

Pacijenti koji trebaju pregled elektrofiziologa (subspecijalizacija kardiologije) su oni koji su osjetili neočekivano spor (frekvencija ispod 45/min u budnom stanju) ili ubrzan rad srca (frekvencija iznad 100/min u mirovanju).

Liječnik

Marin Bištirlić, dr. med.

  • specijalist interne medicine
  • kardiolog