Što je Avastin?
Avastin Intravitrealna (intraokularna) injekcija predstavlja primjenu lijeka direktno u oko na mjesto gdje je omogućena najveća koncentracija i najjača učinkovitost lijeka.

Koristimo ih za liječenje brojnih bolesti oka, a najčešće za liječenje

  • makularnog edema
  • dijabetičke retinopatije
  • okluzija vena mrežnice,
  • upalnih bolesti
  • liječenje vlažnog oblika senilne makularne degeneracije.