Ordinacije

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

Doc.dr.sc.

Predrag Pavić

spec.opće kirurgije, subspec.vaskularne kirurgije