Odmah nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine, pripravnički staž odrađuje u Općoj bolnici Varaždin, nakon čega odlazi na specijalizaciju iz neurokirurgije u Klinički bolnički Centar Zagreb-Rebro koju završava 2000. godine.

Dvije godine kasnije brani magistarsku radnju pod nazivom “Prikrivene spinalne distrofije – tethered cord sindrom” na Prirodoslovno-matematičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2010 na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu brani doktorsku disertaciju o utjecaju ultrazvuka visoke energije na tkivo intervertebralnog diska brani. Od 2004. godine asistent je na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a od 2011. godine izabran je za docenta na istoj katedri. Voditelj odjela za Cerebrovaskularnu kirurgiju u Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb postaje 2010., a od 2015. godine predstojnik je Klinike za neurokirurgiju KBC Zagreb- Rebro.

Tijekom bogate znanstvene i stručne karijere, Prof.dr.sc.. dr. Goran Mrak završio je brojne međunarodne tečajeve iz različitih područja neurokirurgije te je održao niz pozvanih predavanja na više od 50 međunarodnih i domaćih kongresa i tečajeva. Godine 2011. boravio je na subspecijalizaciji iz cerebrovaskularne i kirurgije lubanjske baze u Harborview Hospital u Seattle, SAD-e, a dodatno se školovao u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, te na više institucija u SAD-u. Do sada je radio u Royal London Hospital u Londonu, Queens Medical Centre u Nottingham University Hospital, te u Cardiff & Vale University Hospital, Cardiff, Wales. Od 2014. godine ima registraciju izdanu od Generel Medicine Council (GMC) kojom mu se odobrava samostalan rad u Velikoj Britaniji. Autor je brojnih znanstvenih radova objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, kao i nekoliko poglavlja u stručnim knjigama. Doc.dr.sc. Goran Mrak je član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog društva za lubanjsku osnovicu, Europskog društva za lubanjsku osnovicu, EANS-a, vaskularne sekcije EANS-a, WFNS.

Sa preko 4000 neurokirurških operacija međunarodni je ekspert za cerebrovaskularnu kirurgiju (aneurizme, arteriovenske malformacije, bypass kirurgija), kirurgiju epilepsije, kirurgiju tumora mozga i lubanjske osnovice, operacije tumora u budnom stanju, pedijatrijsku i spinalnu kirurgiju. Odgovoran je za pokretanje kirurgije epilepsije u Republici Hrvatskoj, a do sada je obavio preko 200 neurokirurških operacija epilepsije, te preko 500 operacija cerebralnih aneurizmi i arteriovenskih malformacija, te izvođenje extra-intrakranijskog bypassa kao standardnog postupka u liječenju kompleksnih tumora mozga, aneurizmi i okluzivnih cerebrovaskularnih bolesti.