Rekonstruktivna kirurgija čela

  • uključuje sve defekte u području čela i obrva

Rekonstruktivna kirurgija kapaka

  • uključuje defekte kapaka te kompletnu rekonstrukciju gornjih i donjih kapaka

Rekonstruktivna kirurgija nosa

  • uključuje rekonstrukciju parcijalnih defekata u bilo kojem području nosa te kompletnu rekonstrukciju nosa

Rekonstruktivna kirurgija lica

  • uključuje parcijalnu rekonstrukciju te kompletnu jednostranu i obostranu rekonstrukciju lica

Rekonstruktivna kirurgija vrata

  • uključuje parcijalnu i kompletnu rekonstrukciju vrata

Rekonstruktivna kirurgija uha

  • uključuje rekonstrukciju velikih defekata uške

Rekonstruktivna kirurgija vlasišta

  • uključuje parcijalne do dvije trećinske rekonstrukcije defekata

Rekonstruktivna kirurgija usana

  • uključuje parcijalne i totalne rakonstrukcije gornje i donje usne